Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace

BAŤA A DOPRAVA

"Co stojí, hnije. Silnice a železnice, to jsou tepny, jimiž probíhá život státního tělesa," To je výrok Tomáše Bati, podnikatele, z jehož odkazu čerpáme do dnešní doby.

Ve firmě Baťa nebylo od slov daleko k činům.

Železnice

Když se Baťa rozhodoval pro místo, kam situovat nové tovární budovy, vybral si pozemky poblíž železniční stanice Zlín. A zde již roku 1900 postavil první budovu.

O Baťovi je známo, že myslel globálně a v roce 1928 měl připraven smělý plán na vybudování železniční trati spojující Prahu a Košice. Průběh navrhované trati Praha – Česká Třebová – Prostějov – Kroměříž – Zlín - Púchov – Žilina – Košice se mezi Českou Třebovou a Žilinou dnes zásadně liší. Na úseku Vizovice – Horní Lideč se dokonce v letech 1934–1951 pracovalo, ale záměr se nakonec neuskutečnil. Dnes mezi Vizovicemi, Lutoninou a Jasennou tyto snahy připomíná železniční násep, po kterém je vedena modře značená turistická stezka. http://www.mestovizovice.cz/turista/tipy-na-vylety/batova-draha/

Silnice

Ve Zlíně najdete žulovými kostkami dlážděnou ulici s názvem Slovenská. Název není náhodný, silnice měla vyvádět dopravu na „dálnici“ směrem k Luhačovicím a dále na Slovensko. Stavba nebyla dokončena, nicméně po připraveném tělese budoucí cesty se můžete vydat pěšky či na kole k točně autobusů na Kudlově. V obci Ludkovice pak stojí zcela osamocený most přes místní silnici. Ten naznačuje směr, kterým měla dálnice vést.

Další baťovský smělý plán na silniční tepnu měl spojit západ a východ tehdejšího Československa dálnici z Chebu do Užhorodu. Pochopitelně přes Zlín. V roce 1939 (tedy již za protektorátu) byla zahájena stavba úseku Brno – Zlín v kopcovitém terénu pohoří Chřiby. Ale kvůli válečné situaci a poválečné hospodářské krizi byla opuštěna. Nedokončená torza jsou dnes viditelná například u obce Zástřizly či na hřebeni Chřibů mezi letoviskem Bunč a vrcholem Brdo.

Vodní doprava

Baťa chtěl zesplavnit Moravu a propojit tak Dunaj, Labe a Odru. Ze záměru byla realizována vodní cesta z Otrokovic do Rohatce. Sloužila zejména k dopravě uhlí z dolů v okolí Ratíškovic na Hodonínsku do Otrokovic. Výstavba proběhla v letech 1934 – 1938, pro průmysl sloužil Baťův kanál do počátku šedesátých let. Nyní po rekonstrukci slouží výlučně pro turistické plavby - původní stezka pro koně tahající lodě s uhlím, byla přeměněna na oblíbenou cyklostezku.

Letecká doprava a námořní doprava

Firma Baťa obchodovala s celým světem. Potřeba cestovat vedla v r. 1924 k založení vlastní letecké dopravy. Letadla značky Zlín jsou dodnes známá v celém světě. Podobně měla firma Baťa vlastní námořní dopravu.

O všech plánech a realizovaných aktivitách vypovídá skvělá muzejní expozice „Princip Baťa – dnes fantazie, zítra skutečnost“. Najdete ji v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně situovaném ve 14/15 Baťově institutu. Pochopitelně – v původní tovární budově baťovských závodů. www.14-15.cz

Místa s příběhem

Navštivte místa na Východní Moravě a nechte se očarovat kouzlem inspirace.