Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace

BAŤA A KULTURA

Většinou se o firmě Baťa hovoří v souvislosti s průmyslovou výrobou, architekturou, výchovou zaměstnanců a obchodem. Nicméně velmi významné jsou také počiny na poli kulturním.

Prosperita podniku umožňovala velkoryse podporovat uměleckou sféru a také hledat nové, v té době novátorské cesty komunikace se zaměstnanci a budoucími zákazníky prostřednictvím filmu.

Ve 30. letech minulého století začala do povědomí tehdejšího Československa pronikat pověst Zlína jako kulturního města. Byla založena Zlínská galerie umění, do níž bylo nakoupeno 500 děl, bylo rozhodnuto každoročně nakupovat umělecká díla za 100 tis. Kč. V roce 1936 byl zahájen I. ročník Zlínského salonu, jedinečné umělecké události, které se účastnili nejlepší výtvarníci té doby. Salony byly poté každoročně opakovány. Zlín byl vydáván za druhé centrum umění po Praze. Mezi umělci, kteří svými díly obesílali salony, nechyběla jména našich nejpřednějších: Špály, Svolinského, Obrovského, Radimského, Rady, Beneše, Španiela, Makovského, Bendy a dalších. https://www.galeriezlin.cz/cs/

Značný význam pro firmu Baťa a Zlín bylo otevření Filmových ateliérů v roce 1936 na Kudlově. Filmaři, kteří zde působili, byli na „zkušenou“ vysláni do Hollywoodu. Stejně jako v jiných oborech činnosti i zde se firma Baťa zaměřila na spolupráci s těmi nejlepšími umělci své doby. Proto se na Kudlově objevili vynikající umělci J. Kolda, A. Hackenschmied, E. Klos, H. Týrlová i K. Zeman, nebo skvělí herci – například Karel Höger, Dana Medřická,  Vlasta Burian, Theodor Pištěk, Jára Kohout, Josef Kemr aj.

Dnes je možno historii filmové tvorby vidět ve Filmovém uzlu Zlín. Uzel (název je inspirován jedním ze slavných animovaných filmů Hermíny Týrlové „Uzel na kapesníku“) nabízí mnohem více – můžete se zde naučit principy animování filmů. Je to kreativní a zábavné, vhodné pro dospělé i děti. https://filmovyuzel.cz/

Již v roce 1921 zahájil svou činnost Závodní dechový orchestr firmy Baťa. Jeho činnost v podání Velkého dechového orchestru Zlín pokračuje dodnes. Také dnešní Filharmonie Bohuslava Martinů je spojena s firmou Baťa, ačkoliv až s tou poválečnou – má své základy v Symfonickém orchestru n. p. Baťa z roku 1946. www.filharmonie-zlin.cz

Místa s příběhem

Navštivte místa na Východní Moravě a nechte se očarovat kouzlem inspirace.